Valberedning

Stämman 2018 beslutade att välja följande personer till valberedningen:

  • Arje Eisenberg
  • Richard Bexelius (sammankallande)