Stadgar

Här hittar du föreningens stadgar. De uppdaterades senast 2015-11-26.

Här finns även ändringsförslag i stadgarna samt en slutlig version som

föreningen ska rösta om på stämman 2019-05-23

STADGAR for Brf Stureparken 2_utkast (3)2018

STADGAR for Brf Stureparken 2 – 16 april 2019 – slutgiltig

Stadgar Brf Stureparken 2