KabelTV & bredband

Kabeltv tillhandahålls av Comhem. Basutbudet ingår kostnadsfritt.

Bredband levereras av Ownit. 100 mbit ingår kostnadsfritt. Tjänstefördelare har installerats i lägenheterna. Se snabbguide nedan, för anslutning av internet, telefoni, tv.

Ownit kontaktas på telefon: 08 525 073 00    http://ownit.se

http://inteno.se/Portals/1/Documents/Startguider/Quickguide_DG201.pdf