Byggprojekt

Tornet som tidigare varit en balettstudio

 

Vindskupor

 

Vindskupor

 

Blivande altan

 

Ventilationspipor – böjda

 

Åt norr

 

Stureparken, gatan mot Valhallavägen taget från bygghissen

Nya takbjälkar och vindskupor

 

Skorstenspipor