Sophantering

Avfallshantering, el-avfall, kemiska produkter
Soppåsarna med vanligt hushållsavfall skall vara väl förslutna så att inte matrester sprids i soprummet. Vi minimerar mängden matavfall i soprummet genom att använda våra matavfallskvarnar. Pressa inte ner soppåsar i överfullt sopkärl utan försök finna plats i något annat sopkärl. Lägg inte vassa föremål i soppåsar så att någon kan komma till skada. Grovsoprummet används för skrymmande avfall. Kartonger och övrigt emballage skall vikas ihop eller tas isär för att spara utrymme och kostnader för tömning.

Avfall för återvinningsrummet får inte ställas på golvet om avsedda behållare är fulla. Behåll avfallet i lägenheten intill dess att en tömning av återvinningsavfall har gjorts. Tidningar lämnas i särskilda behållare i soprummet liksom, glas och elektronikavfall. Lämna inte tidningarna liggande i plastpåsar till återvinningen. Sortera efter uppsatta skyltar, felsortering åsamkar oss alla höga kostnader.

 

Matavfallskvarnar

Miljökvarnar AB

Tel: 08-25 90 30, Mån-fre 09.00-17.00.

Mobil: 07-780 25 70

Vid akuta ärenden lämna meddelande på telesvar.

Mail: gunnar@miljokvarnar.se

Webb: www.miljokvarnar.se

Det är vårt gemensamma ansvar att kasta rätt och där igenom sänka våra gemensamma kostnader!