Säkerhetsinformation

För att förhindra brott i våra fastigheter har bostadsrättsföreningen installerat kameraövervakning av alla entréer. Därtill har de flesta av oss installerat säkerhetsdörr och ibland även larm. Föreningen har en kontaktgrupp för säkerhet (se nedan).

Tips om enkla trygghetsskapande åtgärder;

 • Kontrollera att porten går i lås efter dig.
 • Stäng alltid portar och dörrar till gemensamma utrymmen.
 • Fråga okända personer om deras ärende i fastigheten.
 • Meddela grannarna om du reser bort en längre tid.
 • Putta in tidningar och post som sitter kvar i brevinkasten.
 • Grannsamverkan i varje trappuppgång – håll ett vakande öga på vad som sker, avlägsna små föremål eller markeringar utanför ytterdörr.
Tänk på risken med att lägga ut eller på annat sätt avslöja dina semesterplaner på sociala media.

I din lägenhet bör du bl.a. tänka på att;

 • Använda vredkåpan till låsvredet på ytterdörren.
 • Dämpa fast telefoni när du är bortrest.
 • Använda dörröga vid oväntat besök.
 • Märka och registrera stöldbegärliga föremål.
 • Använda ljustimer.

Tänk på att inte lägga ut eller på annat sätt avslöja dina semesterplaner på sociala media.

Användbara länkar för ytterligare information;

http://samverkanmotbrott.se/

https://www.stoldskyddsforeningen.se/privat/

 

Kontaktgrupp för säkerhet.

I bostadsrättsföreningen har vi en kontaktgrupp för säkerhet vars främsta syfte är att sprida säkerhetsrelaterad information till medlemmar och hyresgäster. Kontaktgruppen har en representant i varje trappuppgång.

Stureparken 2         Marie Ekelund

Stureparken 4          Ulf Kjell Gür

Valhallavägen 98    Stefan Lundström

Valhallavägen 100  Manuel & Annette Patarroyo

Sturegatan 29         Pär Carlsson

Sturegatan 31         Constantin de Greck