Ombyggnadsregler

Regler för ombyggnation av bostadsrättsinnehavares lägenhet

Dessa regler är medlemmars skyldighet att känna till och följa. Avsteg/övrigt enligt överenskommelse med brf/styrelse. Ombyggnader regleras i brf’s stadgar och i div. bygglagar/normer o.dyl..

Vänligen ladda ner dokumentet nedan för fullständig beskrivning samt för utskrift och underskrift.
Regler för ombyggnation Stureparken 2