Förändringar i lägenhet

Medlem som planerar förändringar i sin lägenhet skall informera styrelsen om detta, innan arbetet påbörjas. Det kan röra sig om att t ex lägga nya golv, sätta upp nya skåp eller byta ut vitvaror i köket.

Denna information skall innehålla kontaktuppgifter till bygg/projektledare och entreprenör. Vidare upplysning om aktuell hantverkare/entreprenör är godkänd av branschorganisation, samt att relevanta ansvarsförsäkringar finns.

Arbeten som medför störande ljud får endast bedrivas måndag – fredag (vardagar) 08-18. Under helger får tysta arbeten utföras 09-17.

Medlem som renoverar är skyldig att informera anlitade hantverkare om att iakttaga största försiktighet i föreningens gemensamma lokaler, som trapphus och hissar, så att inte skador uppstår. Gemensamma portar får inte ställas upp utan bevakning.

Byggsopor får tillfälligt placeras längs fastighetens husvägg. Dessa ska vara erforderligt paketerade i branschens säckar.

Medlem ska ha uppdaterad kännedom om trivsel/ordningsregler som berör renoveringen.

Vid mer omfattande förändringar kräver dock styrelsens tillstånd. Det kan t ex röra sig om att ta ner en vägg, dra nya rör i kök och badrum. Ibland krävs även bygganmälan för att vidta vissa åtgärder i lägenheten. Kontakta alltid styrelsen innan du sätter igång. Tänk också på att ta hänsyn till de omkringboende när det utförs arbeten som medför störande ljud. Se även bilaga Regler för ombyggnation Stureparken 2